Portal kadrovske komisije SDH: Pravno obvestilo

Nazaj

OBVESTILO O RAZPOLAGANJU IN POSREDOVANJU OSEBNIH PODATKOV IN UPORABI OSEBNIH PODATKOV V POSTOPKU AKREDITACIJE IN NOMINACIJE

 

Skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov št. 2016/679 z dne 27. 4. 2016, vaše osebne podatke obdelujemo in hranimo skladno z v nadaljevanju navedenim.

Z registracijo in vpisom svojih podatkov v Portal kadrovske komisije SDH dovoljujete obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki ste jih posredovali v tej prijavi, ter zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki so javno dostopni (tiskani in drugi mediji, letna poročila družb ipd.) in so lahko relevantni za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in meril ter ocenjevanje primernosti za kandidata za člana organa nadzora.

Z registracijo in izrecno privolitvijo dovoljujete, da SDH za opisani namen v zbirki osebnih podatkov v zvezi s postopkom akreditacije in nominacije obdeluje vaše osebne podatke, ki ste jih vnesli v spletno poslovno rešitev za zgoraj navedeni namen ter soglašate s sprejemanjem obvestil, ki se nanašajo na aktivnosti SDH v zvezi z nadzornimi sveti.

Hkrati SDH pooblaščate, da osebne podatke, potrebne za presojo primernosti za kandidaturo v postopkih SDH ter podatke, nanašajoč se na kandidature za članstvo v nadzorne svete družb v upravljanju SDH, posreduje kadrovski komisiji SDH in sicer za namen vodenja in odločanja v postopku akreditacije in nominacije za člane organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države in zaradi vodenja ter uporabe zbirke akreditiranih in nominiranih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države v zvezi z navedenima postopkoma.

Nadalje bi vas želeli seznaniti z možnostjo, da lahko zahtevate seznanitev z osebnimi podatki, ki jih o vas zbiramo, da imate možnost do teh podatkov dostopati in jih vpogledovati, pri čemer imate tudi pravico vaše osebne podatke prepisati oziroma kopirati ali pa zahtevati, da vam izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, posredujemo na nosilcu osebnih podatkov ali preko elektronskega informacijskega sistema. Hkrati imate pravico od nas zahtevati, da vaše podatke v zbirki, v kateri se obdelujejo, prenesemo ali izbrišemo. Pravico imate od nas zahtevati tudi pisno potrdilo, da o vas obdelujemo oziroma da o vas ne obdelujemo osebnih podatkov.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z namenom zbiranja osebnih podatkov, vrstah, naboru, virih, rokih hrambe, postopkih in ukrepih, ki jih izvajamo za zavarovanje vaših osebnih podatkov, opisu zbirke osebnih podatkov v upravljanju SDH in o ostalih zadevah, ki se nanašajo na upravljanje z osebnimi podatki, smo vam na voljo preko elektronske pošte kadrovska.komisija@sdh.si, na nas pa se lahko obrnete tudi telefonsko ali pisno.

Podatki o upravljavcu vaših osebnih podatkov: Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 91 13, e-naslov: info@sdh.si.